Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

16.09.2021
Komisja Europejska zatwierdziła zmieniony Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który pozwoli na efektywne zwalczanie epidemii COVID-19 i jej skutków. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki wykorzystaniu dodatkowej alokacji z instrumentu REACT-EU.

Dodatkowe prawie 73 mln euro na nową oś VII PO WER da możliwość zwiększenia kompetencji ponad 76 tys. osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej. Wsparciem objęte zostaną pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, fizycy medyczni, technicy elektrokardiologii i lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, a także przedstawiciele innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. Ponadto osoby wykonujące zawód medyczny, zaangażowane bezpośrednio w walkę z pandemią COVID-19, a więc mocno obciążone pracą w bardzo trudnych warunkach, będą mogły w sytuacjach kryzysowych otrzymać wsparcie psychologiczne.

Nowa wersja PO WER obowiązuje od 8 września 2021 r.