Broszura informacyjna

Publikacja wydana w grudniu 2013 r. ma na celu zaprezentowanie wybranych efektów projektów wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

W ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” podejmowane są inicjatywy mające przyczynić się do poprawy standardów zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu PO KL wprowadzone zostaną nowoczesne metody zarządzania obejmujące funkcjonowanie jednostki administracyjnej jako całości, a także usprawnienia poszczególnych obszarów jej aktywności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą broszurą informacyjną, która w sposób przejrzysty przedstawi Państwu wybrane efekty podejmowanych przez IP II w KPRM działań.

 

 

 

Pliki do pobrania: