Ewaluacja

Ocena podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia potencjału administracji rządowej.