Dni Otwarte IP w KPRM

01.03.2019
Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych dotyczących konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się 18-19 marca 2019 r.

Ich celem jest upowszechnienie wśród wszystkich zainteresowanych informacji na temat nowego konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. W ramach Dni Otwartych mogą Państwo umówić się na indywidualne spotkania z pracownikami naszej IP w celu zdobycia szczegółowych informacji na temat ogłoszonego konkursu. Będziemy do Państwa dyspozycji 18-19 marca 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa).

Cel:

  • ułatwienie Wnioskodawcom dotarcia do kluczowych informacji nt. przygotowywanych przez nich projektów,
  • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości wnioskowania o środki i realizację projektów w ramach PO WER.

 

Ważne informacje:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 14 marca 2019 r. na adres mailowy: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 694 71 03 lub 22 694 65 05.