Materiały informacyjne na temat Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

07.02.2018
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami stanowiącymi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Materiały znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami na naszym portalu.

Materiały dotyczą:

- stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

- rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - aktualizacja - styczeń 2018,

- kwalifikowalności uczestników projektu Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Powyższe materiały mają charakter wyłącznie instruktażowy.

Bezpośredni link do zakładki Zapoznaj się z prawem i dokumentami: tutaj