Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

20.02.2020
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności" (POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20).