Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

17.02.2017
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pn. pn. "Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym".