Podręcznik beneficjenta SL 2014, wersja 2.0

13.02.2018
Zapraszamy do zapoznania się z wersją 2.0 Podręcznika Beneficjenta korzystającego z SL2014.

Nowy podręcznik jest dostępny do pobrania na naszym portalu w zakładce SL2014, do której bezpośredni link znajduje się tutaj.