SL2014

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje, aby w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywać system SL2014 - aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Możliwości systemu SL2014

System może umożliwiać m.in. składanie wniosków o płatność, prowadzi korespondencję z Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za ich weryfikację. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów oraz rozliczanie projektów.

W celu przybliżenia funkcjonalności SL2014 jego użytkownikom pomocny ma być Podręcznik Beneficjenta oraz Uszczegółowienie Podręcznika.