Spotkanie informacyjne na temat nowych konkursów

16.01.2020
Poznaj zasady wnioskowania o środki unijne w naszych nowych konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.

Spotkanie będzie dotyczyć nowych konkursów ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER:

·konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności
·Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych

 

Szczegóły:

Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2020 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa).

 

Cel:

  • przekazanie najważniejszych informacji dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości wnioskowania o środki i realizację projektów w ramach PO WER.

 

Ważne informacje:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza do 30 stycznia 2020 r. na adres mailowy: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 694 65 05.