Wydłużamy termin na składanie wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20

19.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wydłużamy termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20 do 30 kwietnia 2020 r.

Zmiana ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia IV kryterium dostępu, zgodnie z którym należy przeprowadzić wstępną rekrutację do projektu oraz dołączyć listy intencyjne podpisane przez organizacje, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Przedłużenie terminu składania wniosków zapewni Państwu więcej czasu na realizację powyższych zadań.

Zaktualizowany Regulamin konkursu

Więcej informacji na temat konkursu POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20