Zapraszamy do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania rynku na realizację zadania polegającego na: „Przeprowadzeniu 5 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 2.16 PO WER

26.10.2021
Zapraszamy do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania rynku na realizację zadania polegającego na: „Przeprowadzeniu 5 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 2.16 PO WER, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 kontroli projektów konkursowych (realizacja kontroli w terminie od 15 listopada 2021 r. do 26.12.2021 r. - czynności kontrolne na miejscu/zza biurka muszą być zakończone do dnia 30.12.2021 r.). Kontrole będą dotyczyły projektów konkursowych (w ramach Działań 2.16 PO WER), których stroną umowy jest Skarb Państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia znajdą Państwo w poniższym pliku.

Termin składania ofert: do 29.10.2021 r., do godz. 11.00.

Ofertę w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres e-mail: Aleksandra [dot] Ciszewska [at] kprm [dot] gov [dot] pl .

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonego rozeznania rynku na realizację zadania polegającego na: „Przeprowadzeniu 5 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 2.16 PO WER, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” nie wyłoniono Wykonawcy z powodu otrzymania niewystarczającej ilości ofert.