Zaproszenie do badania stawek cenowych

14.04.2021
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu stawek cenowych

Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest określenie wysokości stawek cenowych za przeprowadzenie wykładów/seminariów/warsztatów dotyczących:

1. konsultacji publicznych, oraz
2. udziału w procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkoleń, grupy docelowej, ogólnych wymagań, znajdziecie Państwo w załączniku: „Formularz badania stawek cenowych”.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy o przesłanie do 16 kwietnia 2021 r. wypełnionego formularza w postaci skanu na adres email: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.

Ułatwicie nam Państwo sprawdzanie ofert gdy w temacie wiadomości wpiszecie: „Badanie rynku dla KPRM 2021”.