Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19

16.12.2019
Komunikatem z dn. 16 grudnia 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa . Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.