10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość

07.10.2014
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

-Europejski Fundusz Społeczny to nie tylko liczby i efekty, ale również znaczące, pozytywne zmiany w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia – podkreślał wiceminister Orłowski.

Wybrane efekty EFS:

  • Blisko 1,2 mln osób zakończyło udział w projektach aktywizacji zawodowej. Więcej niż co druga osoba bezrobotna uczestnicząca w projekcie znajduje pracę już w ciągu pół roku po jego zakończeniu;
  • Osoby bezrobotne uruchomiły już ponad 205  tysięcy nowych firm. Niektóre z nich zatrudniają dodatkowych pracowników. Prawie 80 proc. tych przedsiębiorstw funkcjonuje dłużej niż rok. Jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia na rynku pracy;
  • Utworzono lub sfinansowano zajęcia w prawie 4,9 tys. przedszkoli, dla blisko 162 tys. dzieci;
  • Do połowy 2014 r. z oferty kierunków zamawianych skorzystało prawie 93,5 tys. studentów;
  • Ponad 1,4 mln osób pracujących skorzystało z różnego rodzaju szkoleń zawodowych.

 

-Z biegiem czasu, w kolejnych perspektywach finansowych, założenia i cele EFS modyfikowane były w taki sposób, aby w jak największym stopniu sprostać zachodzącym zmianom i związanym z nimi wyzwaniom. Dotyczy to również wniosków wynikających ze struktury wdrażania – mówił wiceminister Paweł Orłowski odnosząc się do perspektywy 2014-2020. - W konsekwencji przeszliśmy z modelu zcentralizowanego realizowanego w latach 2004-2006 przez model częściowej decentralizacji w okresie 2007-2013, aby w latach 2014-2020 zaproponować model pełnej decentralizacji. W kolejnych latach będzie funkcjonował jeden program krajowy - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).