Kontakt

 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Instytucja Pośrednicząca II stopnia
dla Działania 5.1 PO KL
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
telefon: 22 694 70 16
faks: 22 694 66 36
e-mail: efs [at] kprm.gov.pl
 
Godziny funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM - 8:15-16:15