2 nowe projekty przyjęte do realizacji

25.04.2013
W dniu 25.04.2013 wydane zostały decyzje o dofinansowanie projektów systemowych nr UDA-POKL.05.01.01-00- 003/12 dla projektu pn. „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej” oraz nr UDA-POKL.05.01.01-00-005/12 dla projektu pn. „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, których Beneficjentem jest Departament Służby Cywilnej KPRM. Wartość projektów wynosi odpowiednio 8 500 000 zł oraz 25 000 000 zł.