Aktualizacja dokumentu "FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL"

02.09.2011
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki uaktualniła dokumet "FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL". Aktualizacja uwzględnia zmianę sposobu ujmowania uczestników projektów, w których występuje wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym poniżej.