Aktualizacja procedury wnioskowania o środki z rezerwy celowej

06.07.2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zaktualizowaną "Procedurę uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013 oraz Funduszu Spójności 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na 2011 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99".
Wprowadzone zostały zmiany w zakresie:
  • zasad obiegu wniosków dotyczących korekt decyzji o zapewnieniu finansowania (pkt 95 Procedury),
  • wydłużenia terminu składania informacji i sprawozdań na temat wydatkowania i zaangażowania środków za miesiąc grudzień o 8 dni (pkt 99 Procedury).