Analiza błędów w zakresie równości szans płci

20.07.2011
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła dokument pt. "Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci". Opracowanie zawiera zestawienie najczęściej popełnianych błędów oraz przykładów niewystarczającego wykorzystania potencjału projektu w kontekście promowania równości szans kobiet i mężczyzn. Dzięki analizie dotychczas popełnianych błędów możemy ich uniknąć w przyszłości.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dostępnym poniżej dokumentem.