iSWORD - Strategia wdrażania projektu innowacyjnego

24.08.2011
W Działaniu 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Kapitał Ludzki realizowany jest projekt innowacyjny testujący p.n. ”Innowacyjny System Wspierania Oceny Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”. Beneficjentem wdrażającym projekt jest Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.
Poniżej zamieszczamy strategię wdrażania projektu iSWODR. Strategia jest kluczowym elementem wdrażania projektu innowacyjnego.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. 

Pliki do pobrania: