Jak poprawić procesy uczenia się?

21.09.2012
Na stronie projektu Ministerstwa uczące się (MUS) realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr została zamieszczona wyszukiwarka praktyk w zakresie zarządzania wiedzą stosowanych w sektorze publicznym za granicą oraz w organizacjach sektora prywatnego.

W zakładce "Inspiracje" w kategorii "Jak poprawić procesy uczenia się" znajdą Państwo katalog z 78 syntetycznymi opisami praktyk z zakresu organizacyjnego uczenia się, które zostały zebrane podczas wizyt studyjnych w 12 krajach. Tym samym oficjalnie rozpoczął się najważniejszy etap projektu MUS polegający na testowaniu w ministerstwach wybranych narzędzi zarządzania wiedzą. Gros praktyk prezentuje doświadczenia administracji publicznej, zaś kilka pochodzi z polskiego sektora prywatnego. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi praktykami i dokonania ich oceny.