Kampania poświęcona zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

26.09.2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) rozpoczyna kolejny etap kampanii społecznej poświęconej promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Spot reklamowy, wykorzystywany w kampanii, zostanie pokazany w kinach w całej Polsce. Spot będzie można zobaczyć od 23 września do 27 października 2011 r.
Celem kampanii jest promocja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście działań wspieranych przez Program Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kampania będzie trwała do końca roku. 
 
Scenariusz spotu został wybrany w konkursie zorganizowanym w 2010 roku przez Departament Zarządzania EFS w MRR. Ilustruje on rozmowę kwalifikacyjną, podczas której szczegółowe pytania o życie osobiste zadawane są mężczyźnie. Kandydat traktowany jest jako „podejrzany" o posiadanie życia rodzinnego. Ten zabieg ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że na rynku pracy wciąż mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć. Pojawia się ona już na etapie rekrutacji, gdzie oprócz wykształcenia, kwalifikacji i dotychczasowych doświadczeń, liczy się status matrymonialny. Taki sposób myślenia często odbiera kobietom szansę na rozwój kariery oraz wykorzystanie swoich umiejętności w pracy zawodowej. 
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi, że w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy wciąż istnieją podwójne standardy. Jednocześnie promuje zasadę równości szans płci.  
 
Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki mają za zadanie wspierać wyrównywanie szans obu płci, dawać równe prawa i szanse rozwoju oraz możliwość wyboru drogi życiowej. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są:
  • projekty wspierające zwiększenie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza kobiet, jako grupy, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  • projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wspierające osoby o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, np. kobiety powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
  • projekty rozwijające aktywność ekonomiczną kobiet i mężczyzn, jako odpowiedź na wyzwania rynkowe i wspieranie przedsiębiorczości,
  • projekty wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego, zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi, promowanie nowych form organizacji pracy co umożliwi pełniejsze  uczestnictwo w kształceniu i zatrudnieniu.