Konferencja dotycząca terytorialnego wymiaru EFS

04.10.2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję poświęconą zagadnieniom wymiaru terytorialnego Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 29-30 września odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona zagadnieniom wymiaru terytorialnego Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja zorganizowana była przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Udział w niej wzięli między innymi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji. Spotkanie było jednym z wydarzeń w ramach polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności. Drugi dzień konferencji został zorganizowany w Centrum Nauki Kopernik.  

Celem konferencji była dyskusja na temat kierunków i potencjalnych rozwiązań w zakresie praktycznego stosowania wymiaru terytorialnego, tak aby w najbardziej adekwatny sposób dostosować zakres i rodzaj wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego do potrzeb i wymagań regionów.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod poniższym linkiem.