Konferencja podsumowująca projekt Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej

13.07.2012
5 lipca br. w Warszawie odbyła się organizowana przez Departament Służby Cywilnej KPRM konferencja podsumowująca projekt, którego głównym celem była modernizacja systemów zarządzania oraz podnoszenie kompetencji kadr w wybranych urzędach administracji rządowej poprzez realizację usprawnień w około 30 urzędach wybranych w trybie otwartego naboru.

Projekt systemowy „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej” jest realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o konferencji jest dostęnych na stronie Serwisu Służby Cywilnej.