Konferencja podsumowująca Przegląd Polityk Publicznych OECD w Polsce

27.01.2014
W dniu 23 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyła się konferencja podsumowująca wyniki Przeglądu Polityk Publicznych w Polsce, w której przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

W trakcie konferencji  zostały przedstawione najważniejsze wyniki i rekomendacje wypracowane w ramach Przeglądu Polityk Publicznych. Ponadto  zostały również omówione sposoby wdrażania zaleceń uwzględnionych w raporcie OECD w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020.