Konferencja "Rząd równych szans. Administracja przeciw dyskryminacji"

29.06.2011
W dniu 29 czerwca br. odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowany został projekt Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Projekt ten jest realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Kapitał Ludzki.

 

Konferencję poprowadził Redaktor Maciej Orłoś. 
Wprowadzeniem do konferecji było omówienie przez Panią  Elżbietę Radziszewską, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania założeń projektu Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia.
Zaprezentowany został także po raz pierwszy spot reklamowy Widzisz? Reaguj! zrealizowany w ramach kampanii przeciw dydkryminacji oraz przedstawiono stronę internetową www.siecrownosci.gov.pl.
Podczas konferencji powołano 45 Koordynatorów ds. Równego Traktowania.
Ostatnią częścią spotkania był panel dyskusyjny Rząd równych szans - jak slogan przekuć w rzeczywistość?.