Konkurs "Dobre Praktyki EFS" - przedłużenie terminu na składanie zgłoszeń do dnia 23 września br.

09.09.2011
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Projektów Europejskich podjęło decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs "Dobre praktyki EFS" do dnia 23 września br.
Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń wraz z dodatkowymi materiałami na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
 ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
 z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2011”.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl
Na potrzeby konkursu uruchomiona została także skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania
związane z konkursem: dobrepraktyki [at] cpe.gov.pl