Konkurs na scenariusz zajęć na temat EFS

01.08.2011
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosiły ogólnopolski konkursu dla nauczycieli i studentów na scenariusz zajęć na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prace konkursowe można zgłaszać w 3 kategoriach:
  • stworzenie scenariusza lekcji na temat EFS,
  • przygotowanie scenariusza projektu edukacyjnego na temat EFS,
  • przygotowanie scenariusza warsztatu dydaktycznego i metodycznego na temat EFS.
     
Prace można wysyłać do 31 października 2011 r.
 
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, przewidziane nagrody oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie konkursu http://www.scenariusz.roefs.pl/.
Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Serdecznie zachęcamy do udziału!