Konkursu "Dobre praktyki EFS 2011"

28.09.2011
Rozpoczęła się piąta edycja konkursu "Dobre praktyki EFS". Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przeznaczony jest dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Konkurs w tym roku przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 31 sierpnia br. na adres:
 
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
 ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
 z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2011”.
 
Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Krajowego Ośrodka EFS.