Nowa publikacja IP II w KPRM

16.01.2014
Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2013 r. wydała publikację pt. „ Wzmocnienie potencjału administracji rządowej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” Publikacja dostępna jest na stronie głównej w zakładce "Polecamy". Zachęcamy Państwa serdecznie do lektury.