Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor

12.09.2011
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 7 września 2011 r. nową wersję 6.4.6.16 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line narzędzia.
Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika. W trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.
 
Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 
 
Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu należy wczytać plik XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet aby uniknąć sytuacji, w której wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca.
 
Zachęcamy zo zapoznania się z Instrukcją instalacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych-Edytor dostępną poniżej.