Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych

21.06.2011
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP).
W ramach zaktualizowanej wersji wprowadzono m.in. takie rozwiązania jak:
  • wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS,
  • wsparcie dla osób niedowidzących.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.
 
Dodatkowo informujemy o rozwiązaniach przejściowych, które zostały przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL:
 
- do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o 
płatność zarówno w GWP wersji 3.2.8 jak i 4.2.8.
 
- od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.8 GWP.
 
Poniżej dostępny jest Generator Wniosków Płatniczych 3.2.8 - wersja aktualizująca.