Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 4.2.9

01.08.2011
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 sierpnia br. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.9.
W zaktualizowanej wersji wprowadzono między innymi następujące zmiany:
 
• Podczas pierwszego uruchomienia, GWP automatycznie tworzy katalog pn. „Wnioski płatnicze”. W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.
• Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF.
 
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:
  • Do 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w wersji GWP 4.2.8 jak i 4.2.9.
  • Od 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.9 GWP.
     
Poniżej zamieszczamy Instrukcję instalacji.