Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

09.07.2013
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej, a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Pliki do pobrania: