Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

05.07.2013
W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowelizacja wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz z dnia 30 października 2012 r.    

Znowelizowane Zasady… obowiązują dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 28 czerwca 2013 r., przy czym nie dotyczy to przypadków zmian okresu realizacji projektów systemowych, które mogą być dokonywane na nowych zasadach również w odniesieniu do projektów systemowych złożonych przed dniem 28 czerwca 2013 r.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie w dniu 28 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja) procedura odwoławcza w ramach PO KL powinna być od ww. dnia stosowana na zasadach określonych w nowelizacji. Oznacza to, że zgodnie z art. 3 nowelizacji również w konkursach ogłoszonych przed 28 czerwca 2013 r., w których procedura odwoławcza nie została zakończona przed tym dniem, podczas rozpatrywania środków odwoławczych po tym terminie powinny być stosowane reguły wynikające z  nowelizacji.

Pliki do pobrania: