Nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor

04.02.2014
W dniu 3 lutego 2014 roku Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) w wersji 8.7.2 Jest to odpowiednik narzędzia dostępnego przez Internet (wersji on-line).

Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Przed rozpoczęciem instalacji zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją instalacji, którą udostępniamy poniżej.

Wersja pełna oraz aktualizująca Generatora Wniosków Aplikacyjnech - Edytor dostępne są pod adresem: