Nowy projekt przyjęty do realizacji

09.01.2013
W dniu 03.01.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 002/12-00, pn. „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”. Wartośc projektu wynosi 3 770 870,00 zł.