Nowy projekt przyjęty do realizacji

19.02.2013
W dniu 12.02.2013 wydana została decyzja o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 004/12-00, pn. „Wsparcie reformy administracji skarbowej”, którego Beneficjentem jest Departament Służby Cywilnej KPRM. Wartość projektu wynosi 3 200 000,00 zł.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się tutaj.