Nowy projekt przyjęty do realizacji

29.08.2013
W dniu 16.08.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 00/19, pn. „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”. Wartośc projektu wynosi 2 750 000,00 zł.