Nowy projekt Rządowego Centrum Legislacji

18.12.2012
W dniu 14.12.2012 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu systemowego nr UDA-POKL.05.01.01-00- 001/12-00, pn. „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”.