Opublikowana została nowa wersja taryfikatora

05.06.2014
Instytucja Zarządzająca PO KL opublikowała znowelizowaną wersję dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.