Plan Działania dla Priorytetu V na lata 2014-2015 zatwierdzony

15.04.2014
Instytucja Zarządzająca PO KL, działając na podstawie uchwały nr 146 Komitetu Monitorującego PO KL z 26 marca 2014 r., zatwierdziła Plan Działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu V PO KL. Poniżej zamieszczony został przedmiotowy dokument w formacie PDF.