Planowane zlecenie usługi na wydanie publikacji

24.07.2013
Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów planuje zlecenie wykonania usługi redakcji, opracowania graficznego, przygotowania do druku i druku publikacji prezentującej efekty działań realizowanych w ramach projektów w zakresie Działania 5.1 PO KL.
Wramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesyłania informacji dotyczących możliwości wykonania ww. usługi. Uprzejmie prosimy o przekazywanie wyceny przygotowania i druku publikacji zgodnie z parametrami zamieszczonymi poniżej w terminie do dnia 2 sierpnia br.

·format A5,
·liczba stron max. 120,
·środek: druk kolorowy dwustronny (4+4), papier biały matowy o gramaturze min. 100 g/m2 posiadający certyfikat FSC, PEFC lub odpowiednik, nie produkowany z makulatury, 
·okładka: kolorowa (4+0), karton 250 g/m2 i folia błyszcząca – proszę zaproponować surowiec
o maksymalnej sztywności.
Oprawa: szyta i klejona po dłuższym boku.
 
Planowane wydanie publikacji obejmowałoby:
1)    redakcję merytoryczną przekazanego tekstu publikacji, której tematyka obejmuje prezentację efektów działań realizowanych w ramach projektów w zakresie Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; redakcja merytoryczna powinna obejmować opracowanie tekstu, aby był on zrozumiały, interesujący i atrakcyjny dla odbiorcy przy jednoczesnym zachowaniu poprawności merytorycznej tekstu oraz ujednoliceniu formy przekazu informacji dotyczących poszczególnych projektów;
2)    redakcję językową przekazanego tekstu obejmującą stylistykę, ortografię, interpunkcję, konsekwentny zapis nazw instytucji, imion, nazwisk, organizacji i miejsc;
3)    opracowanie graficzne publikacji, w tym przygotowanie 3 wariantów projektu okładki ze zdjęciem agencyjnym;
4)    opracowanie makiety wydawnictwa w 3 wariantach;
5)    skład, łamanie, redakcję techniczną, korektę oraz przygotowanie publikacji do druku (w treści publikacji zawarte są elementy graficzne: wykresy – maksymalnie 25 szt., tabele – maksymalnie
5 szt., zdjęcia – maksymalnie 20 szt.);
6)    proof cyfrowy okładki i 4 wybranych stron środka publikacji;
7)    druk publikacji w liczbie 500 egzemplarzy;
8)    dostarczenie wydrukowanej publikacji do siedziby KPRM.

 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów niezbednych do skalkulowania wartości zamówienia.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do Pana Jakuba Jabłońskiego, tel. 22 694 67 18, e-mail: jakub.jablonski [at] kprm.gov.pl.