Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

03.12.2015
Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.

Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk.