Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

13.06.2011
W dniach 6-7 czerwca br. odbyło sie XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Członkowie Komitetu spotkali sie tym razem w Świlczy k. Rzeszowa.
Najistotniejszymi punktami podczas spotkania było:
  • przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Kapitał Ludzki w 2010 r.,
  • zatwierdzenie zmian w Programie uzgodnionych w ramach przeglądu śródokresowego,
  • prezentacja na temat postępu finansowego,
  • wizytacja projektu szkoleniowego dla kadry Światowego Centrum Remontowego WSK-PZL Rzeszów S.A, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.