Roczny Plan Działania na 2012 r. zatwierdzony

14.11.2012
Instytucja Zarządzająca PO KL, działając na podstawie uchwały nr 101 Komitetu Monitorującego PO KL z 20 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 103 Komitetu Monitorującego PO KL z 22 sierpnia 2012 r., zatwierdziła Plan Działania na rok 2012 dla Działania 5.1 Priorytetu V PO KL.