Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania i druku publikacji

18.10.2012
Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów planuje zlecenie wykonania usługi redakcji, opracowania graficznego, przygotowania do druku i druku publikacji prezentującej efekty działań realizowanych w ramach projektów w zakresie Działania 5.1 PO KL.

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesyłania informacji dotyczących możliwości wykonania ww. usługi. Uprzejmie prosimy o przekazywanie wyceny przygotowania i druku publikacji zgodnie z parametrami zamieszczonymi poniżej w terminie do dnia 24 października br.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów niezbednych do skalkulowania wartości zamówienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do Pani Marii Więckowskiej, tel. 22 694 67 91, e-mail: maria.wieckowska [at] kprm.gov.pl.