Seminarium Organizacyjne uczenie się w polskiej administracji publicznej

31.07.2012
28 czerwca 2012 r. odbyło się seminarium Organizacyjne uczenie się w polskiej administracji publicznej, podczas którego zaprezentowano wyniki projektu Ministerstwa Uczące Się (MUS), którego beneficjentem jest Uniwersytet Warszawski.

Seminarium odbyło się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Zaprezentowano na nim wzbogacone wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się wraz z opracowanym na podstawie doświadczeń zagranicznych oraz pochodzących z sektora prywatnego zestawem instrumentów wzmacniających procesy organizacyjnego uczenia się administracji. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz zdjęciami z tego wydarzenia.