Skorygowana wersja Generatora Wniosków Płatniczych

15.02.2013
W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi problemów z obsługą wniosków o płatność w wersji 6.4.0 Generatora Wniosków Płatniczych Instytucja Zarządzająca 13 lutego br. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.1.
W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi problemów z obsługą wniosków o płatność w wersji 6.4.0 Generatora Wniosków Płatniczych Instytucja Zarządzająca 13 lutego br. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.1.

W ramach ww. wersji poprawiono problem występujący w części Harmonogram, który powodował niezasadny komunikat błędu w trakcie walidacji wniosku funkcją „Sprawdź”.

Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.
Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 6.4.1 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP.
 
Aplikację można pobrać pod następującym adresem: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/GeneratorWnioskowPlatniczych.aspx lub za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji dostępnej w GWP.